Nyheter

Årsmøte

07 Jan, 2018

Kategorier:
img

Innkalling til årsmøte 2018
Norsk Spaniel klub avd. Vestfold

Torsdag 08. februar 2018 – Sted: Solstua på Smørberget(nær Jarlsberg
travbane) Kl. 1800.


AGENDA
1. Konstituering
Valg av møteleder
Godkjenning av innkalling
Valg av referent
Valg av to til å undertegne protokollen
2. Årsmeldingen
3.Årsregnskap
4.Innkomne saker
5.Valg


Frist for innsending av forslag til årsmøtesaker og kandidater til valget er 15 januar 2018
(etter NSKs lover).
Forslag må sendes skriftelig til avdelingen v/leder Marianne Ullebø på e-mail eller i brevs
form.
Mailadresse: marianne@rainstorm.no
Postadresse: Fugleveien 17, 3142 Vestskogen


Årsmelding, årsregnskap, valgkomiteens innstilling og evt. innkomne saker vil være
tilgjengelig på avdeling Vestfolds side på www.spaniels.org senest 14 dager før årsmøte(etter
NSKs lover).
Vil gjøre oppmerksom på at medlemskontigent må være betalt for 2018 for å ha stemmerett.
Hvis betaling er gjort samme uke som årsmøte, vennligst ta med kvittering.
Velkommen!