Jakt og bruks

10937383_10204985532351819_1383756695_n


Jaktanleggsprøve
Dette er en prøve hvor du vil få vurdert hundens egenskaper. Den inneholder følgende momenter:

Søksarbeid:
Hunden skal i fritt søk gjennomsøke terrenget. Søket vil foregå i ca.15 minutter. Det ideelle er en hund som i galopp nøye gjennomsøker terrenget foran og til side for fører. Hele søket skal foregå innenfor “haglehold” det vil si maks 25-30 meter unna fører.

Vannarbeid:
En sjøfugl (vanligvis and eller måke) blir kastet ut på dypt vann, og det blir avfyrt et skudd. Hunden skal vise normal skuddreaksjon, og på førers kommando svømme ut og berge fuglen til land. Det er ikke krav om avlevering i førers hånd.

Jaktprøve
Denne prøven krever atskillig mer av hund og fører enn jaktanleggsprøven. Momentene er langt på vei de samme, og den er delt inn i flere klasser. Den er lagt opp som praktisk jakt, og det kreves at hunden finner, reiser og apporterer vilt for at den skal kunne premieres. Det kreves i tillegg til gode jaktegenskaper også meget god lydighet på hunden.

Viltspor (Blodspor) og ettersøksprøver.
Etter at det i Norge ble påbudt med godkjent ettersøkshund for alle som jakter klovvilt, har blodsporprøver og ettersøksprøver blitt både populære og nyttige. Spaniels har i en mengde sammenhenger vist at de er glimrende sporhunder, og mange spanieleiere trener hundene sine, starter på prøver, og noen er også med på praktiske ettersøk etter skadet vilt. Selv om du ikke har ambisjoner om å stille hunden din til rådighet på praktisk jakt, er sportrening på blod en spennende aktivitet både for hund og eier.
Avdelingen arrangerer slike treninger, og de som er litt iherdige, kan relativt raskt få en hund som er klar til å starte på prøve.
Mens anleggsprøver og jaktprøver for spaniels vanligvis bare arrangeres av Norsk Spaniel Klub, blir sporprøver arrangert av flere forskjellige hundeklubber.

10579397_10152845267740915_2058558426_n