Dokumenter

Lover, forskrifter og retningslinjer​
Referater

Årsmøter

Årsmøte 2018

Årsmøte 2017

Regnskap

 

Årsmøte 2016

Protokoll

Årsmelding

Valgkommiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling

NSK avdeling Vestfold for 2016

Her kommer valgkomiteens innstilling.

Det er også kommet forslag på leder og styremedlem fra avdelings medlemmer. (Se liste etter valgkomiteens innstilling.)  I og med at det er kommet inn forslag på kandidater vil det bli foretatt votering når det gjelder både ledervervet og ett styremedlem

Styret:

Leder:                                     Marianne Ullebø  velges for to år

Nestleder:                              Nina Anthonisen (hvis Marianne Ullebø velges som leder, velges Nina for 1 år)

Styremedlem:                         Morten Asplin  (Ikke på valg)

Styremedlem:                         Marit Lian  (gjenvalg  velges inn for to år)

Styremedlem:                         Bente Fosshaug (ny, velges inn for to år)

Varamedlem:                           Karen Hansen (gjenvalg, velges inn for ett år)

Varamedlem:                            Hege M. Bendiksen (ny, velges inn for ett år)

Valgkomiteen

Leder:                           Gunn Hoset  (Ikke på valg)

Medlem:                      Rigmor Anholt (gjenvalg for ett år)

Medlem:                      Birgitte Linnestad Aasrum (ny, velges inn for ett år)

Varamedlem:              Ingeborg Brekstad (ny, velges inn for ett år)

Revisor

Åse Haukedalen Tokle (ny, velges inn for ett år)

Representanter til NSK’s Representantskapsmøte 2016

Representant:  Marianne Ullebø

Representant:  Nina Anthonisen

Representant:  Morten Asplin

Vara representant:       Marit Lian

Vara representant:       Karen Hansen

Forslag fra avdelingens medlemmer:

Leder: Leif Josef Borgersen (Forslagene er vedlagt)

Styremedlem: Karin Winbladh (Forslaget er vedlagt)

Forslag innkommet leder innen frist 15. januar 2016

Hei! Forslag til ny leder er Leif Borgersen  MVH Karin Winbladh o Åge Lauby

Mitt forslag til nytt styremedlem er Karin Winblad
God erfaring med foreningsarbeid.
Mvh
Leif Josef Borgersen

Hei !
Jeg forslår Karin Winblad
Med vennlig hilsen
Katharina Hopen

Jeg vil med dette foreslå Leif Josef Borgersen som ny formann til styret i NSK avd. Vestfold.

Med hilsen

Ingeborg Brekstad

Valgkomiteen:

Foreslår på egne og flere andres vegne at man setter opp Leif Joseph Borgersen Som kandidat til styret (evt formann)

Med vennlig hilsen

Wenche Gjertsen

Til Årsmøtet i Norsk Spaniel Klub Avd Vestfold onsdag 17. februar kl 1800:

Jeg har forstått at vervet som leder av avdelingen blir ledig. Jeg tillater meg å foreslå Leif Josef Borgersen som ny leder av avdelingen.

Vennlig hilsen

Per Holmsen

Årsmelding 2015​

Årsmøte 17. februar 2016

NSK avd. Vestfold

SAKSLISTE

 1. Åpning ved leder
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent til føring av protokoll
 4. Valg av tellekorps/underskrift av to til protokoll
 5. Godkjenning av møteinnkalling
 6. Godkjenning av stemmeberettigete
 7. Årsmelding 2015
 8. Regnskap
 9. Valg av styret 2016
 10.  Valg av valgkomite
 11.  Valg av revisor
 12.  Valg av RS-representanter
 13. Innkommene saker

Punkt 7. Årsmeldingen 2015

Tillitsvalgte

A: Styret

Leder:                                      Linda Giller

Nestleder                                 Marianne Ullebø

Styremedlem                            Nina Anthonisen

Styremedlem                            Morten Asplin

Styremedlem                            Marit Lian

Varamedlem                             Karen Hansen

Varemedlem                             Birgitte Aasrum

 1. Valgkomite

Leder Gunn Hoset

Geir Aronsen

Rigmor Anholt

 1. Revisor

Per Holmsen, ble ikke valgt på årsmøte 2015.  Ble spurt høsten 2015 og sa seg villig til å ta vervet.

 1. Representanter til Representantskapsmøte 2015
 2. Representant Linda Giller
 3. Representant Marianne Ullebø
 4. Representant Nina Anthonisen
 5. Vara representant    Morten Asplin
 6. Vara representant    Marit Lian
 7. Utstillingskomite

Styret har fungert som utstillingskomite

 1. Bruks og jaktkomite

Nina Anthonisen

Stein Ch. Gjerken

Karen Hansen

Morten Asplin

Birgitte Aasrum

Punkt 7.1  Aktiviteter

 1. Møter

Styret har hatt 10 styremøter.  Styret og komiteene har jobbet sammen.  Det har vært få medlemmer som har meldt sin interesse for å hjelpe til.  Da har det blitt sånn for å være mange nok. Dessuten har utstillingskomiteen falt mer eller mindre ut pga liten interesse.

Bruks og jaktkomiteen har hatt 2 møter og resten av kommunikasjon har foregått på chat.  Det har vært planlagt kurs og prøve. Og sette dato for prøvesøknad 2016.

Medlemsmøter har det blitt to av.  Først et som Thomas Thorvaldsen fra Din Hundeskole i Norge.  Han var en superengasjert foreleser som holdt en forrykende forestilling. Her var det godt oppmøte, ca 20 medlemmer tok turen.  Så hadde vi medlemsmøte ang. NSKs utstillingspolitikk. Her var det heller labert oppmøte, men diskusjonene var livlige. 3 medlemmer utenom styret tok turen.

 1. Vårslippet i april

Et kjempevellykket arrangement.  Her var det masse medlemmer og hunder. En familiedag med blodspor, grilling, kake, smeller og rebusløp. Flere tok turen for en sosialevent og gikk tur i det fine terrenget vi har rundt Grorud. En strålende dag

 1. Smeller introkurs i april

Et introkurs som Gro Saugerud fra Drammen Hundesenter var instruktør.  Det var 6 deltakere med hund og 2 observatører.  En spennende kveld med en ganske ny hundeaktivitet.

 1. Treninger/sosialtreff hver onsdag

Her har vi fått en flott plass på Solstua, Smørberget, ved Jarlsberg i Tønsberg.  Det har blitt en fast gjeng som kommer hver gang til litt utstillingstrening, litt agility, rallylydighet, spor og masse sosialt. En fin uhøytidelig trening som skaper et fint miljø. Vi har prøvd i år å samle alle treninger sammen.  Da blir det ikke så mye belastning på styret og kommiteen.

 1. Utstillingen 2015

NSK avd. Vestfold avholdt sin årlige utstilling 24 mai i Gunnersbøparken i Tønsberg. Det var 117 påmeldte.  Dommere var Shannon Lancaster, knl Reibey AU og Mark Boswell, knl Marquell UK. Det var et flott gjennomført arrangement.  Vi sto for serveringen av felles lunsj på hovedutstillingen.  Der vi var teknisk arrangør. Med bare gode tilbakemeldinger. Vi serverte spekemat og hjemmebakt kake. Takker styret med familie og medlemmer for en kjempejobb.  Utstillingen ble godkjent av NKK.

 1. Rallylydighetkurs

Dette kurset skulle vært i juni, men pga liten interesse ble det avlyst. Dessverre.

 1. Blodsporkurs, nybegynner i september

Vi hadde et enkelt nybegynner blodsporkurs på Grorud.  Stein Ch. Gjerken og Nina Anthonisen var  instruktører. Vi hadde 7 ivrige deltakere som lærte masse.

 1. Jaktanleggsprøve i september

Avdelingen har arrangert den først JALprøven på mange år.  Den ble arrangert på Ulfsbakk, Larvik. 7 hunder var påmeldt og 3 hunder besto. Wenche Farstad var dommer.  Et meget vellykket arrangement som alle var fornøyd med. Vi takker bruks og jaktkomiteen for en kjempejobb dere har gjort.  Prøven ble godkjent av NKK.

Punkt 7.2  Klubbens eiendeler

4 firkantede campingbord, 8 bord, 29 plaststoler, 2 trimbord, 2 pumpekanner, 1 dobbelt vaffeljern, 1 kaffetrakter, kulegrill, 2 skjøteledningtromler, 2 utstillingstelt, 2 utstillingstelt av gamle typen, 4 plasseringsskilt 1-2-3-4 + bøtteskilt, 2 store plastkanner, 1 best in show plakat med ben, 3 sopebrett, servietter, div. pappkrus, div. engangsbestikk, hundeposer, søppelsekker, toalettpapir, 2 kjølebager, 2 partytelt og 2 startpistoler.

Punkt 7.3 Medlemsantall

Antall medlemmer i 2015 var 119, inkludert familiemedlemmer.  Disse tallene er fra NKK.  Dette er en liten nedgang fra 2014.

På klubbens facebook side er det nå 226 medlemmer.  Det er en oppgang fra 2014. Dette er jo den kanalen klubben har brukt mest for å nå medlemmene om hendelser som skjer i klubbens regi.  Der det blir avtalt uorganiserte treninger og sosiale treff.

Våre Spaniels og hjemmesiden blir brukt for å gi medlemmene info ved siden av.  Der blir det annonsert kurs og møter.

Punkt 8 Økonomi

Det har vært en god økonomi i klubben.

På konto 31.12.2014        kr. 79.012,67

På konto 27.01.2016        kr. 60.840,98

Kontanter                         kr.   1.550,-

I februar 2015 utbetalte vi gjeld fra tidligere år på totalt kr. 13.654,-

Beholdning pr. 27.01.2016          kr. 62.390,98

I tillegg kommer verdi av rosetter og serviset.

Detaljert og revidert regnskap vil bli lagt fram på årsmøte.

Punkt 9 Valg av styret

Valgkomiteens innstilling og forslag fra avdelingens medlemmer, 

ligger som eget vedlegg.

Punkt 10 Valg av valgkomite

Ligger som eget vedlegg.

Punkt 11 Valg av revisor

Ligger som eget vedlegg.

Punkt 12 Valg av RS representanter 2016

Ligger som eget vedlegg.

Punkt 13 Innkommene saker

Kommunikasjon.

Styret i Norsk Spanielklub avd. Vestfold takker for oppmøte og ønsker alle et framgangsrikt år.

Protokoll fra årsmøte 17. februar 2016

Protokollen fra årsmøtet kan lastes ned her: NSK-Vestfold_2015

Regnskap 2016
Årsmelding 2016