ÅRSMØTE 17.februar 2022 kl 18:00

I år avholdes møtet digitalt. Vi har valgt Teams som konferanseverktøy. Det er enkelt å bli med. Bare klikk på linken under


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTRhZmU4MjctMjgyZS00Y2YxLWIxZjQtZmQ2M2I1ZWZlZmEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dba238c2-e089-45d4-97ff-8947ea555170%22%2c%22Oid%22%3a%22ccdf5f9e-8f2d-45f0-915e-20058edfc8a9%22%7d 

Når du slipper inn i møtet er video på, men mikrofon mutet som standard.
Du kan delta på PC, mobil eller nettbrett. Den beste møteopplevelsen blir hvis zoomapplikasjonen innstalleres, men det fungerer veldig bra med web også - i hvertfall på de fleste enheter!
Vi anbefaler deg å teste tilkoblingen før møtet

Hvis noen har problemer ta kontakt på tlf. 97 16 24 01 så hjelper vi dere.

 

 

 

  

Nyheter

Våre Tjenester

Kontakt oss

Norsk Spaniel Klub / leder Kari Knudsen
Buvang, 1954 Setskog

/
www.spaniels.org

Telefon: 971 78 940