Avdelingsstyret

Marianne Ullebø
Nina Anthonisen
Marit Lian
Styremedlem
Anita Strømsvåg Øzbay
Styremedlem
Bente Foshaug
Styremedlem
Morten Asplin
Varamedlem
Karen Therese Bærug Hansen
Varamedlem
Gunn Hoset