Dokumenter

Lover, forskrifter og retningslinjer​
Referat fra medlemsmøte ang. NSK avd. Vestfolds utstillingspolitikk.​

Norsk Spanielklub avd Vestfolds

medlemsmøtets meninger om skrivet til arbeidsgruppen.  I henhold til fremtidig utstillingspolitikk.

 1. GEOGRAFI/ANTALL UTSTILLINGER.

Vi mener at det pr. i dag er nok utstillinger spaniels kan delta på, og at det med fordel kan reduseres ytterligere. Vi ser at distriktene utover Østlandet bør taes hensyn til. Om antall utstillinger reduseres, bør det omfatte det sentrale østland. Begrunnelse for og redusere antall utstillinger: På Østlandet er det mange nok utstillinger i kort kjøreavstand, i forhold til det øvrige distrikts-Norge. NSK avdelingene vil få et høyere påmeldingsantall, som vil styrke økonomien til hver enkelt avdeling. Ved et høyere påmeldingsantall vil man også oppnå en større konkurranse i kvalitetssikring. Storcert bør kunne rulleres.

2. Dommervalg

* Er vi enig i.

* Uenig pga. kapasitetsproblemer

* Vi har notert oss arbeidsgruppens forslag, men støtter fagkomiteen sitt synspunkt da vi ser det vil kunne få konsekvenser for de øvrige spaniels.

*Vi ser ikke at det kan være uheldig at tillitsvalgte i HS, samt medlemmer i fagkomiteen utstilling, får dømme på hovedutstillingen. Begrunnelse: De fleste aktive utstillere ønsker og delta på hovedutstillingen, da dette er en sosial dobbelutstilling som også kan være tellende på årets mestvinnende rase. Vi mener at det faktisk kan ha motsatt effekt da de tillitsvalgte ikke kan få delta med sine hunder.

* 3 personer i fagkomiteen er vi enig i.

* MINIMUM 2 eksteriørdommere + 1 erfaren oppdretter.

* Vi er enig om det lar seg gjøre.

* Vi er enig om det lar seg gjøre.

* Info ang. hvordan dommersystem er/fungerer, ligger ute på NSK’s hjemmeside.

* Hvilke dommere som kan godkjennes mm. rettes fagkomiteen.

*Oppdaterte dommerlister ønskes på NSK’s hjemmeside.

 1. CERT/STORCERT

Vi mener at stor cert skal bestå da vi mener det er en kvalitetssikring. Championat tittelen bør henge høyt, vi er enig med fagkomiteen sin begrunnelse. Vi er ikke enig med arbeidsgruppen sin uttalelse vedrørende “trekke til seg flere utenlandske utstillere” Vi har pr. I dag 2 storcert utstillinger som ikke er i regi av NKK. Hovedutstillingen + Elverums utstillingen. Vi ser sjelden utenlandske utstillerer på disse arrangement, noe vi tror er pga. at det ikke deles ut CACIB. Når de utenlandske utstillerne kommer for og prøve og oppnå et cert som igjen utløser et championat, velger de NKK da de også har mulighet på CACIB som igjen kan være med på og oppnå en INT. Championat tittel. Uttalelsen fra fagkomiteen om at det “mest sannsynlig blir flere attraktive hunder (flere championer) og dermed større bredden i avlen er en total feil. Vi mener at det er en god bredde i avlen i dag, vi har flinke oppdretter som velger sine avlsdyr på bakgrunn av individets kvalitet/helse. De er også flinke til og velge rett avlspartner til sine avlsdyr, dette kan vi påstå med tanke på hvor høy kvalitet det er på norske spaniels når vi sammenligner oss med øvrige land. Dette handler om kunnskap og forståelse for et individ/avlsdyr, IKKE pga. tittel eller ei.

 1.  TILTAK FOR OG GJØRE UTSTILLINGENE MER ATTRAKTIVE.

*Vi er enig med at det bør være kurs i pelsstell og handling i forkant av utstillinger.

*Barn og hund bør arrangeres på utstillinger(AVD.Vestfold kårer årets nykommer også)

*Felles lunsj er et positivt forslag

*Styret, frivillige og utstillere på et hvert NSK arrangement, skal selvsagt være imøtekommende/inkluderende og hjelpsomme mot nykommere.

*De øvrige forslag kan vi få problemer med og gjennomføre da det er kun styret i vår avd. som jobber på utstillingen.

*Forslag om JAL prøve samme helg er vi totalt uenig i da det er så mye arbeid både i forkant, samt logistikk til og få dette til å gå er et problem.

 1.  FLERE AKTIVITETER PÅ UTSTILLINGENE

Avd. Vestfold har allerede hatt medlemsmøte hvor vi etterlyste ønsker om forskjellige aktiviteter. Vi sa at vi kunne danne forskjellige grupper, agility,rallylydighet,lydighet mm. Men vi sa at vi var avhengig av et engasjement fra medlemmene. Ingen sa seg villig til og være med. Et medlem tilbydde seg og være behjelpelig på klippekurs.

Avd. Vestfold har vært kjent for og ha et aktiv bruks/jakt miljø før. Det har vært stille en stund, men det nye sittende styret har fått opprettet en bruks/jaktgruppe, vi har avholdt JAL, kurs mm. Vi har som et mål at vi skal få en allsidig avdeling. Heldigvis har vi flere i det nye styret som er aktive på bruks/jakt. Igjen vil vi påpeke at et styret uten frivillige, ikke har kapasitet til og gjennomføre alle de forslag arbeidsgruppen kommer med, på en utstilling. Vi ønsker det gjerne velkomment , men da må vi ha flere hjelpere.

Avd. Vestfold takker bruks/jaktgruppen for sitt arbeid/engasjement, vi takker de medlemmene som stilte på medlemsmøtet. Takk til FUK for sine innspill.

Mvh. Styret, på vegne av AVD. Vestfold

Valgkomiteens innstilling​

Valgkomiteens innstilling

NSK avdeling Vestfold for 2016

Her kommer valgkomiteens innstilling.

Det er også kommet forslag på leder og styremedlem fra avdelings medlemmer. (Se liste etter valgkomiteens innstilling.)  I og med at det er kommet inn forslag på kandidater vil det bli foretatt votering når det gjelder både ledervervet og ett styremedlem

Styret:

Leder:                                     Marianne Ullebø  velges for to år

Nestleder:                              Nina Anthonisen (hvis Marianne Ullebø velges som leder, velges Nina for 1 år)

Styremedlem:                         Morten Asplin  (Ikke på valg)

Styremedlem:                         Marit Lian  (gjenvalg  velges inn for to år)

Styremedlem:                         Bente Fosshaug (ny, velges inn for to år)

Varamedlem:                           Karen Hansen (gjenvalg, velges inn for ett år)

Varamedlem:                            Hege M. Bendiksen (ny, velges inn for ett år)

Valgkomiteen

Leder:                           Gunn Hoset  (Ikke på valg)

Medlem:                      Rigmor Anholt (gjenvalg for ett år)

Medlem:                      Birgitte Linnestad Aasrum (ny, velges inn for ett år)

Varamedlem:              Ingeborg Brekstad (ny, velges inn for ett år)

Revisor

Åse Haukedalen Tokle (ny, velges inn for ett år)

Representanter til NSK’s Representantskapsmøte 2016

Representant:  Marianne Ullebø

Representant:  Nina Anthonisen

Representant:  Morten Asplin

Vara representant:       Marit Lian

Vara representant:       Karen Hansen

Forslag fra avdelingens medlemmer:

Leder: Leif Josef Borgersen (Forslagene er vedlagt)

Styremedlem: Karin Winbladh (Forslaget er vedlagt)

Forslag innkommet leder innen frist 15. januar 2016

Hei! Forslag til ny leder er Leif Borgersen  MVH Karin Winbladh o Åge Lauby

Mitt forslag til nytt styremedlem er Karin Winblad
God erfaring med foreningsarbeid.
Mvh
Leif Josef Borgersen

Hei !
Jeg forslår Karin Winblad
Med vennlig hilsen
Katharina Hopen

Jeg vil med dette foreslå Leif Josef Borgersen som ny formann til styret i NSK avd. Vestfold.

Med hilsen

Ingeborg Brekstad

Valgkomiteen:

Foreslår på egne og flere andres vegne at man setter opp Leif Joseph Borgersen Som kandidat til styret (evt formann)

Med vennlig hilsen

Wenche Gjertsen

Til Årsmøtet i Norsk Spaniel Klub Avd Vestfold onsdag 17. februar kl 1800:

Jeg har forstått at vervet som leder av avdelingen blir ledig. Jeg tillater meg å foreslå Leif Josef Borgersen som ny leder av avdelingen.

Vennlig hilsen

Per Holmsen

Årsmelding 2015​

Årsmøte 17. februar 2016

NSK avd. Vestfold

SAKSLISTE

 1. Åpning ved leder
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent til føring av protokoll
 4. Valg av tellekorps/underskrift av to til protokoll
 5. Godkjenning av møteinnkalling
 6. Godkjenning av stemmeberettigete
 7. Årsmelding 2015
 8. Regnskap
 9. Valg av styret 2016
 10.  Valg av valgkomite
 11.  Valg av revisor
 12.  Valg av RS-representanter
 13. Innkommene saker

Punkt 7. Årsmeldingen 2015

Tillitsvalgte

A: Styret

Leder:                                      Linda Giller

Nestleder                                 Marianne Ullebø

Styremedlem                            Nina Anthonisen

Styremedlem                            Morten Asplin

Styremedlem                            Marit Lian

Varamedlem                             Karen Hansen

Varemedlem                             Birgitte Aasrum

 1. Valgkomite

Leder Gunn Hoset

Geir Aronsen

Rigmor Anholt

 1. Revisor

Per Holmsen, ble ikke valgt på årsmøte 2015.  Ble spurt høsten 2015 og sa seg villig til å ta vervet.

 1. Representanter til Representantskapsmøte 2015
 2. Representant Linda Giller
 3. Representant Marianne Ullebø
 4. Representant Nina Anthonisen
 5. Vara representant    Morten Asplin
 6. Vara representant    Marit Lian
 7. Utstillingskomite

Styret har fungert som utstillingskomite

 1. Bruks og jaktkomite

Nina Anthonisen

Stein Ch. Gjerken

Karen Hansen

Morten Asplin

Birgitte Aasrum

Punkt 7.1  Aktiviteter

 1. Møter

Styret har hatt 10 styremøter.  Styret og komiteene har jobbet sammen.  Det har vært få medlemmer som har meldt sin interesse for å hjelpe til.  Da har det blitt sånn for å være mange nok. Dessuten har utstillingskomiteen falt mer eller mindre ut pga liten interesse.

Bruks og jaktkomiteen har hatt 2 møter og resten av kommunikasjon har foregått på chat.  Det har vært planlagt kurs og prøve. Og sette dato for prøvesøknad 2016.

Medlemsmøter har det blitt to av.  Først et som Thomas Thorvaldsen fra Din Hundeskole i Norge.  Han var en superengasjert foreleser som holdt en forrykende forestilling. Her var det godt oppmøte, ca 20 medlemmer tok turen.  Så hadde vi medlemsmøte ang. NSKs utstillingspolitikk. Her var det heller labert oppmøte, men diskusjonene var livlige. 3 medlemmer utenom styret tok turen.

 1. Vårslippet i april

Et kjempevellykket arrangement.  Her var det masse medlemmer og hunder. En familiedag med blodspor, grilling, kake, smeller og rebusløp. Flere tok turen for en sosialevent og gikk tur i det fine terrenget vi har rundt Grorud. En strålende dag

 1. Smeller introkurs i april

Et introkurs som Gro Saugerud fra Drammen Hundesenter var instruktør.  Det var 6 deltakere med hund og 2 observatører.  En spennende kveld med en ganske ny hundeaktivitet.

 1. Treninger/sosialtreff hver onsdag

Her har vi fått en flott plass på Solstua, Smørberget, ved Jarlsberg i Tønsberg.  Det har blitt en fast gjeng som kommer hver gang til litt utstillingstrening, litt agility, rallylydighet, spor og masse sosialt. En fin uhøytidelig trening som skaper et fint miljø. Vi har prøvd i år å samle alle treninger sammen.  Da blir det ikke så mye belastning på styret og kommiteen.

 1. Utstillingen 2015

NSK avd. Vestfold avholdt sin årlige utstilling 24 mai i Gunnersbøparken i Tønsberg. Det var 117 påmeldte.  Dommere var Shannon Lancaster, knl Reibey AU og Mark Boswell, knl Marquell UK. Det var et flott gjennomført arrangement.  Vi sto for serveringen av felles lunsj på hovedutstillingen.  Der vi var teknisk arrangør. Med bare gode tilbakemeldinger. Vi serverte spekemat og hjemmebakt kake. Takker styret med familie og medlemmer for en kjempejobb.  Utstillingen ble godkjent av NKK.

 1. Rallylydighetkurs

Dette kurset skulle vært i juni, men pga liten interesse ble det avlyst. Dessverre.

 1. Blodsporkurs, nybegynner i september

Vi hadde et enkelt nybegynner blodsporkurs på Grorud.  Stein Ch. Gjerken og Nina Anthonisen var  instruktører. Vi hadde 7 ivrige deltakere som lærte masse.

 1. Jaktanleggsprøve i september

Avdelingen har arrangert den først JALprøven på mange år.  Den ble arrangert på Ulfsbakk, Larvik. 7 hunder var påmeldt og 3 hunder besto. Wenche Farstad var dommer.  Et meget vellykket arrangement som alle var fornøyd med. Vi takker bruks og jaktkomiteen for en kjempejobb dere har gjort.  Prøven ble godkjent av NKK.

Punkt 7.2  Klubbens eiendeler

4 firkantede campingbord, 8 bord, 29 plaststoler, 2 trimbord, 2 pumpekanner, 1 dobbelt vaffeljern, 1 kaffetrakter, kulegrill, 2 skjøteledningtromler, 2 utstillingstelt, 2 utstillingstelt av gamle typen, 4 plasseringsskilt 1-2-3-4 + bøtteskilt, 2 store plastkanner, 1 best in show plakat med ben, 3 sopebrett, servietter, div. pappkrus, div. engangsbestikk, hundeposer, søppelsekker, toalettpapir, 2 kjølebager, 2 partytelt og 2 startpistoler.

Punkt 7.3 Medlemsantall

Antall medlemmer i 2015 var 119, inkludert familiemedlemmer.  Disse tallene er fra NKK.  Dette er en liten nedgang fra 2014.

På klubbens facebook side er det nå 226 medlemmer.  Det er en oppgang fra 2014. Dette er jo den kanalen klubben har brukt mest for å nå medlemmene om hendelser som skjer i klubbens regi.  Der det blir avtalt uorganiserte treninger og sosiale treff.

Våre Spaniels og hjemmesiden blir brukt for å gi medlemmene info ved siden av.  Der blir det annonsert kurs og møter.

Punkt 8 Økonomi

Det har vært en god økonomi i klubben.

På konto 31.12.2014        kr. 79.012,67

På konto 27.01.2016        kr. 60.840,98

Kontanter                         kr.   1.550,-

I februar 2015 utbetalte vi gjeld fra tidligere år på totalt kr. 13.654,-

Beholdning pr. 27.01.2016          kr. 62.390,98

I tillegg kommer verdi av rosetter og serviset.

Detaljert og revidert regnskap vil bli lagt fram på årsmøte.

Punkt 9 Valg av styret

Valgkomiteens innstilling og forslag fra avdelingens medlemmer, 

ligger som eget vedlegg.

Punkt 10 Valg av valgkomite

Ligger som eget vedlegg.

Punkt 11 Valg av revisor

Ligger som eget vedlegg.

Punkt 12 Valg av RS representanter 2016

Ligger som eget vedlegg.

Punkt 13 Innkommene saker

Kommunikasjon.

Styret i Norsk Spanielklub avd. Vestfold takker for oppmøte og ønsker alle et framgangsrikt år.

Protokoll fra årsmøte 17. februar 2016

Protokollen fra årsmøtet kan lastes ned her: NSK-Vestfold_2015

Regnskap 2016
Årsmelding 2016