Årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte 2017

Norsk Spaniel klub avd. Vestfold

Torsdag 16. februar 2017 – Sted: Solstua på Smørberget(nær Jarlsberg travbane) Kl. 1800.

AGENDA

1. Konstituering

Valg av møteleder

Godkjenning av innkalling

Valg av referent

Valg av to til å undertegne protokollen

2. Årsmeldingen

3.Årsregnskap

4.Innkomne saker

5.Valg

Frist for innsending av forslag til årsmøtesaker og kandidater til valget er 15 januar 2017 (etter NSKs lover).

Forslag må sendes skriftelig til avdelingen v/leder Marianne Ullebø på e-mail eller i brevs form.

Mailadresse: marianne@rainstorm.no

Postadresse: Fugleveien 17, 3142 Vestskogen

Årsmelding, årsregnskap, valgkomiteens innstilling og evt. innkomne saker vil være tilgjengelig på avdeling Vestfolds side på www.spaniels.org senest 14 dager før årsmøte(etter NSKs lover).

Vil gjøre oppmerksom på at medlemskontigent må være betalt for 2017 for å ha stemmerett. Hvis betaling er gjort samme uke som årsmøte, vennligst ta med kvittering.

Velkommen!

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.